ສານຂອງໄທພິພາກສາໃຫ້ນາງ ຍິ່ງລັກ ບໍ່ຕ້ອງຊົດໃຊ້ 35.000 ລ້ານບາດ ຄະດີຈຳນຳເຂົ້າ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ວັນທີ 2 ເມສາ 2021, ສານປົກຄອງກາງຂອງໄທ ພິພາກສາ ຍົກເລີກຄຳສັ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ ທີ່ໃຫ້ນາງ ຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍມູນຄ່າ 35.000 ລ້ລ້ານບາດ.

ໃນໂຄງການຮັບຈຳນຳເຂົ້າເຂົ້າ, ພ້ອມຍົກເລີກຄຳສັ່ງອາຢັດຊັບສິນ ແລະ ຂາຍເຂົ້າຕະຫລາດ ເນື່ອງຈາກເປັນຄຳສັ່ງທາງປົກຄອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ສານຂອງໄທພິພາກສາໃຫ້ນາງ ຍິ່ງລັກ ບໍ່ຕ້ອງຊົດໃຊ້ 35.000 ລ້ານບາດ ຄະດີຈຳນຳເຂົ້າ​ເພາະ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ບໍ່​ມີ​ຫລັກ​ຖານ​ແນ່ນອນວ່າ​ນາງ ຍິ່ງ​ລັກ ​ເປັນ​ຜູ້​ກະທຳ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.

ອ້າງອີງ:

https://www.facebook.com

/159005400803388

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.