ດ່ວນ​!. ໂຮງແຮມເອເທນປະກາດຮັັບສະມັກພະນັກງງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງງານດ່ວນ ໂຮງແຮມເອເທນ

1. ພະນັກງານ​ບັນຊີ, ຮູ້ບັນຊີອາກອນຢ່າງດີ,​ມີປະສົບການດ້ານບັນຊີມາກ່ອນ​ 4-5ປີ, ເງິນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນ 1000$/ເດືອນ,​ ລ້ຽງເຂົ້າ3ຄາບ,​ມີທີ່ພັກໃຫ້ພ້ອມ.​(ຕ້ອງໄດ້ພາສາຈິນ)

2.ຮັບພະນັກງານຂັບລົດ,1ຕ່ຳແໜ່ງ,ເງີນເດືອນ3.500.000ກິບ/ເດືອນ.(ຕ້ອງໄດ້ພາສາຈິນ)

3.ແມ່ບ້ານ5ຕຳແໜ່ງ,ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.500.000ກີບ.

4. ພະນັກງານ​ເສີບ, ຊາຍ​+ຍິງ​ 5ຕຳແໜ່ງ. ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ​ 1.500.000ກີບ​/ເດືອນ.​

5.ພະນັກງານຍາມ20ຕຳແໜ່ງ,ມີບ່ອນພັກ,ລ້າງເຂົ້າ3ຄາບ,ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ2ລ້ານ.6. ແມ່ຄົວອາຫານລາວ 1ຕຳແໜ່ງ,ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.500.000/ເດືອນ.

ສະຖານທີ່ ບ້ານໜອງສະໂນຄຳ, ຮ່ອມ2, ເມືອງສີໂຄດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ໂທ:02095880455 02029298555

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *