ຂໍຄວນຊ່ວຍເຫຼືອກັບທທຸກຄົນເພື່ອຊ່ວຍຊິວິດແອນ້ອຍ

ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ນາງເພັດສະໄໜສີອຸທຸມຕ້ອງການຄວນຊ່ວຍເຫຼືອກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແລະໜູ່ເພື່ອນຍາດຕີພິນ້ອງຊ່ວຍຄ່າປິນປົວລູກ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າປວຍ່ເປັນປອດອັກເສບແລະໂລກຫົວໃຈມານອນໂຮງໜໍແຕ່

ວັນທີ10ເດືອນ3ປີ2021ຈົນມາຮອດມື້ນີ້ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ດີຂື້ນເລີຍຂ້າພະຢາກຂໍຄວນຊ່ວຍເຫຼືອກັບທທຸກຄົນເພື່ອຊ່ວຍຊິວິດແອນ້ອຍ

ທະນົງສິດສີອຸທຸມອາຍຸໄດ້5เດືອນກະລຸນາຊ່ວຍກັນກົດໄລກົດແຊເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດເດັກເຮັດບຸນກັນຂໍຂອບທຸກທ່ານທີມີນຳໃຈຊ່ວຍຊີວິດເດັກ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *