ປະໂຫຍດລ້ວນໆ..!! ຜັກໜອກ ຊ່ວຍປິ່ນປົວບາດ, ຝີ, ໜອງ, ຖ່າຍບໍ່ສະດວກ, ຊ່ວຍຟອກເລືອດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດລະບົບປະສາດ

ມີປະໂຫຍດຝາກແຊຕໍ່ດ້ວຍເດີ້.

#ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ:ຜັກໜອກເປັນພືດລົ້ມລຸກມີລຳຕົ້ນເປັນເຄືອຄວາມຍາວປະມານ 2.5 ແມັດ ເລືອໄປຕາມດິນໂດຍມີການແຕກກີ່ງກ້ານ ຈາກເຫງົ້າເດີມແລ້ວກໍ່ແຕກຍອດໃໝ່ຈາກຕຸ່ມທີ່ປົ່ງຮາກຕາມຂໍ້ຂອງມັນ. ໃບເກີດເປັນຈຸ້ມອ້ອມໃຈກາງ ເຮັດໃຫ້ ມີຊົງພຸ່ມມົນ ຂະໜາດໜ້າຕັດ 1-7 ຊມ.ຍາວ 2 -5 ຊມ, ແຂບໃບເປັນແຂ້ວຊິດແຊັກ ຊໍ່ດອກຍາວປະມານ 1 – 7 ຊມ ປະກອບດ້ວຍ 5 ດອກ ທີ່ມີສີມ່ວງອ່ອນ ຫາຊົມພູ. ໝາກຂອງມັນມີຂົນເວລາຍັງອ່ອນເປັນໜ່ວຍມົນໆ ຂະໜາດກວ້າງ 4-5 x 3 ມມ, ປະກອບດ້ວຍ 7-9 ກາບຫຸ້ມ.

#ບັນຍາຍການນຳໃຊ້:ຢູ່ປະເທດລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ໄດ້ມີການປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມທີ່ເຮັດຈາກໃບ ແລະ ເຄືອຜັກໜອກ ຊື່ງໃຫ້ຣົດຊາດ ຂ່ອນຂ້າງ ຂົມໜ້ອຍໜຶ່ງດ້ວຍການປະສົມນ້ຳຜັກໜອກເຂົ້າກັບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳຕານ ເມື່ອເວລາດື່ມແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມສົດຊື່ນ ແຈ່ມໃສ ໝົດທຸກພາກສ່ວນຂອງຜັກໜອກຍັງໃຊ້ກິນເປັນ ຜັກກັບໂດຍຈະກິນສຸກ ຫຼື ດິບກັບ ແຈ່ວກໍ່ໄດ້.

ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງໃຊ້ເປັນຢາ ປົວພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ປົວອາການໄຂ້ ແລະ ທ້ອງອືດ, ຖ່າຍບໍ່ສະດວກ, ຊ່ວຍຟອກເລືອດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດລະບົບປະສາດ. ໃບຜັກໜອກໄດ້ຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຜີວໜັງຕ່າງໆ ແລະ ນິຍົມກັນຫຼາຍໃນການປິ່ນປົວບາດ, ຝີ, ໜອງ, ອາການເປັນພົດຜື່ນຕາມຜີວໜັງ, ພະຍາດຕັບອັກເສບ, ພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ຂີ້ພູດ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ຜັກໜອກຍັງເວົ້າກັນວ່າ ເປັນຢາບຳລຸງສາຍຕາ ຊ່ວຍບຳລຸງເສັ້ນຜົມ ແລະ ຍັງຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວບ້າໝູ, ຄວາມຈຳເຊື່ອມ.ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ພາເຂົ້າລາວ.

Lao Times News | Your Time Your News

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *