ຂ່າວດ່ວນ

😭😭ໃຜທີ່ມີນ້ຳໃຈສັດທາຢາກຊ່ວຍເຫລື່ອຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າ

😭😭ໃຜທີ່ມີນ້ຳໃຈສັດທາຢາກຊ່ວຍເຫລື່ອຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າ

ທີ່ຖືກຕົ້ນໄມ້ຫັກທັບເຮື່ອນເຮັດໃຫ້ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເສຍຊີວິດ ໂອນມາບັນຊີນີ້ເດີ(ຂໍຂອບໃຈ)🙏🙏🙏🙏

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button