ຂ່າວດ່ວນ

ໂຮງງານຜະລິດເກີບ ຕ້ອງການພະນັກງານ ເງີນເດືອນ ສູງເຖິງ 10 ລ້ານ

ບໍລິສັດ GROWTHLINK Job Ref: J-1343: ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແແມ່ນ ໂຮງງານຜະລິດເກີບ​ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍນ້ຳເຢັນ,​ ເມືອງນາຊາຍທອງ,​ ແຂວງ​ນະຄອນ​ຫລວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ. ເກີບທີ່ຜະລິດສ່ວນຫລາຍແມ່ນບັນດາຍີ່ຫໍທີ່ມີຊື່ສ່ຽງລະດັບສາກົນ ເຊີ່ງບັນຈຸພະນັກງານ​ມີພະນັກງານ​ປະມານ 1000 ຄົນ.

ຕຳແຫນ່ງທີ່ຕ້ອງການ: ຄົນແປພາສາຈີນ Chinese translator.

ວຸດທິການສຶກສາ:

– ການສອບເສັງພາສາຈີນຜ່ານລະດັບ 4 ຂື້ນໄປ.

– ມີໃບປະກາດຈາກສະຖາບັນທີ່ຮຽນຈົບ.

– ສາມາດຫຼິ້ນຄອມພີວເຕີໄດ້ (Word, El)

– ມີໃບເສັງວັດລະດັບພາສາຈີນ (IHSK)

– ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກ

– ເງິນເດືອນຂື້ນກັບຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ, ປະມານ 3,000,000 – 10,000,000 ກີບ.

ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ:

1. ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ຟຮີ.

2.ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບຟຣີ.

3. ມີການຈັດງານວັນເກີດໃຫ້ພະນັກງານ

4. ຈັດງານລ້ຽງທ້າຍປີ ແລະ ປີໃຫມ່.

5. ພາທ່ອງທ່ຽວປະຈໍາປີໃຫ້ກັບພະນັກງານ

6. ຫຼັງຈາກເຂົ້າວຽກກັບບໍລິສັດຮອດ 1 ເດືອນຂື້ນໄປ ບໍລິສັດຈະອອກປະກັນສັງຄົມໃຫ້.

7. ຫຼັງຈາກເຂົ້າວຽກຮອດ 1ປີ ຈະມີລາພັກປະຈໍາປີ.

8. ທຸກໆວັນພຸດ ກັບວັນເສົາຕອນແລງ ຈະມີການເປີດຫນັງໃຫ້ເບິ່ງ 9. ທຸກໆ 6 ເດືອນຈະມີການຫຼິ້ນກິລາ ຫຼື ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ▪

ເອກະສານສະຫມັກວຽກປະກອບມີ:

1. ສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວ (ສໍາລັບຄົນບໍ່ມີບັດປະຈໍາຕົວ ໃຫ້ກະກຽມເອກະສານສໍາຮອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:)

– ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ.

– ໃບແຈ້ງໂທດ (ສໍາລັບຜູ້ຊາຍຕ້ອງມີ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຕ້ອງມີວັນເດືອນປີເກີດ

– ໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ (ສໍາລັບເອກະສານສໍາຮອງ 4ຢ່າງນີ້ແມ່ນເລືອກເອົາຢ່າງໃດຢ່າງຫນຶ່ງ.)

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເບີ 020 9946 8703

ອ່ານໃບປະກາດສະຫມັກວຽກ.

ໝາຍເຫດ: ໃຜສົນໃຈໄປສະຫມັກໂດຍກົງເດີ ເຮົາເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ໃຫ້ຂ່າວໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ເທົ່ານັ້ນ.

ທີ່ມາ.

ນີ້ແມ່ນ ເຟສປຸດທີ່ປະກາດວຽກໂດຍກົງ ກົດອ່ານ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button