ອັບເດດ ກູ້ສົບມາໄດ້ 10 ສົບແລ້ວ ຍັງຕິດຢູ່ເຮືອອີກ ບໍ່ຫຼາຍ

ອັບເດດ ກູ້ສົບມາໄດ້ 10 ສົບແລ້ວ ຍັງຕິດຢູ່ເຮືອອີກ ບໍ່ຫຼາຍ. ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ກູ້ໄພ ຊິມືດແລ້ວ😑

ກູ້ໄພ 1628 ຊ່ວຍຄົນ ເຮືອຈົມນ້ຳ.ທີ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ
ກົດ ຄົນລະແຊ ຄົນລະໄລ້ ເປັນກຳລັງໃຈ.

#ເຈົ້າຂອງໃຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *