ສ່ວນໜື່ງໃນລາຍຊື່ຜູ້ລອດຊີວິດ ໃນເຫດການເຮືອລົ້ມທີ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ

ສ່ວນໜື່ງໃນລາຍຊື່ຜູ້ລອດຊີວິດ ໃນເຫດການເຮືອລົ້ມທີ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ

ຂ່າວຜ່ານມາ.

ອັບເດດ ກູ້ສົບມາໄດ້ 10 ສົບແລ້ວ ຍັງຕິດຢູ່ເຮືອອີກ ບໍ່ຫຼາຍ. ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ກູ້ໄພ ຊິມືດແລ້ວ.

ກູ້ໄພ 1628 ຊ່ວຍຄົນ ເຮືອຈົມນ້ຳ.ທີ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ ກົດ ຄົນລະແຊ ຄົນລະໄລ້ ເປັນກຳລັງໃຈ

ຕອນເຮືອຈົມ

ຂໍໃຫ້ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ເດີ ຂໍໃຫ້ປອດໄພ.

ຄອບຄົວຂອງ ຈູມມະລີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *