ໄປເປັນເທວາດາຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າເດີນ້າບ່າວ ນ້າສາວ RIP ໄປບ່ອນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຫາ ປາບໍ່ໄດ້ຊື້

ຄຳສັ່ງສອນນ,​ ບຸນຄຸນ ແລະ ຄວາມດີທີ່ນ້າບ່າວ ນ້າສາວ ເຄີຍບອກເຄີຍເຕືອນ ຫຼານຊິຂໍຈົດຈຳໄປຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຫຼານ.

ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງນ້ອງເດີຫຼານຊິຊ່ວຍເບິ່ງນ້ອງໃຫ້ສຸດຄວາມສາມາດຂອງຫຼານ

ດ້ວຍຄວາມຮັກແລະອະໄລຢ່າງສຸດຊື້ງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *