ຂ່າວດ່ວນ

ຊົມເຊີຍ…ຣີສອດສວນອາຫານບໍ່ແກ້ວ ບໍຄຳ ທີ່ເປັນຕົວແທນນຳເອົາອຸປະກອນ, ວັດຖຸເງິນຄຳທີ່ທຸກຄົນບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼີຶອໄປ ມອບໃຫ້ ຫຼານນ້ອຍ ຜູ້ຫນ້າສົງສານແລ້ວ

ທີ່ທຸກຄົນບໍລິຈາກ ໄປຮອດໄປເຖິ່ງ ຄອບຄົວ ຂອງທ້າວ ຈັງຖໍ ວ່າ ອາຍຸ 40 ປີ ປະຊາຊົນ ບ້ານ ປ່າຊາງ ເມືອງ ຄອບ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ອັດເດດລ່າສຸດ ຣີສອດສວນອາຫານບໍ່ແກ້ວ ບໍຄຳ ແມ່ນໄດ້ນຳຈຳນວນເງິນ ແລະ ເຄຶີ່ອງນຸ່ງ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ.

ຕໍ່ກັບການບໍລິຈາກຄັ້ງນີ້ເຫັນໄດ້ວ່າ ຫຼານນ້ອຍ.

ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼີຶອຫລາຍລວມຈຳນວນເງິນແມ່ນ 70 ປາຍລ້ານນອກນີ້ຍັງມີເຄີ່ຶອງນຸ່ງ, ຜ້າຫົ່ມ, ສາກ …ນົມ ແລະ ອີຶ່ນໆອີກ.

ທ້າຍນີ້ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຍັງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນທາງລາວແລະຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼີຶອ ເງິນທຸກກີບທຸກບາດແມ່ນຈະເອົາໄປໃຊ້ຈ່າຍໃນການລ້ຽງດູ ຫຼານນ້ອຍໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ກິນອີ່ມ ສະບາຍກ່ວາເກົ່າ.

ລາຍລະອຽດ (ວີດີໂອ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button