ແມ່ໆຄວນຮູ້…!!! ສັງເກດແນວໃດ ? ເມື່ອລູກຈາມດຸໆ?ວ່າລູກຈາມເພາະຝຸ່ນ ຫຼື ລູກບໍ່ສະບາຍ ກົດອ່ານເລີຍ.

ລູກຈາມດຸເປັນອາການທີ່ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນອາດສົງໄສວ່າເປັນການຈາມປົກກະຕິ ຫຼື ຈາມແບບບໍ່ສະບາຍ, ຖ້າລູກຈາມດຸເປັນຫຍັງບໍ່ ? ສັງເກດແນວໃດວ່າລູກຈາມເພາະຝຸ່ນ ຫຼື ລູກບໍ່ສະບາຍ.

+ ລູກຈາມດຸຜິດປົກກະຕິບໍ່ ? ລູກຈາມດຸ ຫາກລູກຍັງຢູ່ໃນໄວເດັກອ່ອນ ກໍຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ພົບໄດ້ໃນເດັກອ່ອນ ເຊັ່ນດຽວກັບການຜະຫວາ ຫຼື ສະເອິກ ຊຶ່ງການທີ່ລູກຈາມດຸນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລູກຈະເຈັບປ່ວຍບໍ່ສະບາຍ ຫຼື.

ເປັນຫວັດສະເໝີໄປ ເພາະໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເດັກທີ່ເກີດໃໝ່ນີ້ຍັງໃຊ້ມືປັດ ຫຼື ເຊັດດັງເອງບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເວລາມີສິ່ງແປກປອມຫຍັງຕິດທີ່ດັງເຊັ່ນ: ຝຸ່ນລະອອງ, ເສດຜົງ ຫຼື ເສດນໍ້າມູກ ຈຶ່ງມີປະຕິກິລິຍາສະທ້ອນກັບ ເຮັດໃຫ້ລູກຈາມ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍກໍາຈັດສິ່ງແປກປອມເຫຼົ່ານີ້ອອກມາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຫາຍໃຈໄດ້ບໍ່ສະດວກນັ້ນເອງ.

+ ສັງເກດແນວໃດວ່າຈາມເພາະຝຸ່ນ ຫຼື ລູກບໍ່ສະບາຍວິທີສັງເກດງ່າຍໆຄື: ຫາກລູກນ້ອຍມີອາການອື່ນໆ ຮ່ວມຢູ່ດ້ວຍເຊັ່ນ: ຕົວອຸ່ນຮຸມໆຄືຈະເປັນໄຂ້ ຫຼື ມີຂີ້ມູກ ກໍອາດສະແດງວ່າລູກບໍ່ສະບາຍ ແຕ່ຫາກລູກນ້ອຍມີອາການຈາມດຸ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີອາການອື່ນໆຮ່ວມນຳສະແດງວ່າລູກນັ້ນສະບາຍດີ, ອາການປົກກະຕິພຽງແຕ່ອາດຈະມີຝຸ່ນ ຫຼື ສິ່ງແປກປອມບາງຢ່າງມາຕິດດັງນັ້ນເອງ.

ໂດຍປົກກະຕິທົ່ວໄປແລ້ວ ອາການຈາມດຸໆຂອງລູກນ້ອຍນັ້ນ ເປັນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມປົກກະຕິ ແລະ ມັກຈະບໍ່ມີອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນກັງວົນ ຊຶ່ງການທີ່ລູກຈາມດຸໆນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລູກຈະບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ເປັນຫວັດສະເໝີໄປ.

+ ລູກຈາມດຸໆເກີດຈາກຫຍັງ ? ສາເຫດທີ່ລູກຈາມດຸໆນັ້ນ ກໍເປັນເພາະວ່າ ຮູດັງຂອງເດັກນັ້ນມີຂົນຂະໜາດທີ່ນ້ອຍ, ບາງຄັ້ງທີ່ລູກມັກຫາຍໃຈເອົາສິ່ງແປກປອມຕ່າງໆເຊັ່ນ ເສດຝຸ່ນລະອອງຈາກເສື້ອຜ້າ ແລະ ຜ້າຫົ່ມ, ຂົນຂອງສັດລ້ຽງ ຫຼື ຝຸ່ນທີ່ລອຍຢູ່ໃນອາກາດເຂົ້າໄປ, ອີກທັງໃນຊ່ວງນີ້.

ຮູດັງຂະໜາດນ້ອຍຂອງລູກນ້ອຍເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງໄດ້ງ່າຍ ເດັກຈຶ່ງມັກມີອາການຈາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຂອງຕົນເອງໂລ່ງສະບາຍ ແລະ ຫາກລູກນ້ອຍມີອາການອື່ນໆເຊັ່ນ ຫາຍໃຈສຽງດັງຄືກັບສຽງກົນ ຄວນພາລູກໄປຫາໝໍ ເພາະລູກນ້ອຍອາດມີບັນຫາເລື່ອງກ້າມຊີ້ນຫຼອດລົມອ່ອນຕົວຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫາຍໃຈສຽງດັງໄດ້.

– ລູກຈາມດຸແບບໃດຕ້ອງຄອຍລະວັງເປັນພິເສດ– ຈາມເພາະອາກາດແຫ້ງ

– ຈາມເພາະເລື່ອງຮອບຕົວ (ຄວັນຢາສູບ)

ພິເສດ: ລູກຈາມດຸໆ ບາງຄັ້ງອາດເປັນສັນຍານຂອງພະຍາດພູມແພ້ດັງ ຫຼື ແພ້ອາກາດ ຊຶ່ງເປັນພະຍາດທີ່ພົບກັບເດັກ ໂດຍອາການຂອງພະຍາດພູມແພ້ດັງມີຈະມີອາການເປັນໆຫາຍໆ ໂດຍອາການອື່ນໆທີ່ມັກຈະເປັນຮ່ວມກັບການຈາມດຸໆ ຄື: ຂີ້ມູກໃສໆ, ຄັດດັງ, ຄັນດັງ ບາງຄັ້ງອາດມີອາການຄັນຕາຮ່ວມດ້ວຍ ຫາກລູກນ້ອຍມີອາການດັ່ງກ່າວຄວນຮີບໄປຫາໝໍ.

Southern Times | ສຽງຂ່າວ ຈາກແດນໃຕ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *