ຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອນໍາອ້າຍນ້ອງໜູ່ເພຶອນທຸກຄົນ.

ຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອນໍາອ້າຍນ້ອງໜູ່ເພຶອນທຸກຄົນ.

ເລຶອງມີຢູ່ວ່າຄອບຄົວນີ້ເປັນຄອບຄົວພິການທາງດ້ານສາຍຕາບໍ່ມີເງິນຊື້ເຂົ້າຊື້ນົມໃຫ້ລູກທີ່ເກີດໄໜ່ແລະກໍ່ເປັນຄອບຄົວທີ່ຂາດເຂີນເຊິ່ງບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ລະມາເຊົ່າເຮຶອນຢຸບ້ານໂນນດູ່

ເມຶອງໂພນທອງດັ່ງນັ້ນຈີ່ງຢາກຂໍຄວາມຊີວຍເຫຼຶອນໍາໜູ່ເພຶອນເພຶອແບ່ງເບົາຄວາມທຸກໂສກ

#1ແຊ1ກໍາລັງເພຶ່ອມີຄົນໃຈບຸນຢາກຊ່ອຍຄອບຄົວເພີ່ນ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *