ໃຫຍ່ພີ່ລຶກ! 11 ຄົນເຄື່ອນຍ້າຍ ລ ະ ເ ບີ ດ ໃ ຫ ຍ່ 750 ປ ອ ນ

ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບລາຍງານດ່ວນ, ທີມທໍາລາຍ ບົ່ ມ ເຄື່ອນທີ່ຂອງອົງການເກັບກູ້ ລ ະ ເ ບີ ດ ແ ມັ ກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕອບຮັບລາຍງານການພົບເຫັນ ລ ະ ເ ບີ ດ ໃ ຫ ຍ່ 750 ປ ອ ນ ຫຼື 340 ກິ ໂ ລ ກ ຣ າມ ຢູ່ກາງນໍ້າ ບ້ານ ແສນພັນ, ເມືອງ ບົວລະພາ.

ທີມງານທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ໄດ້ທໍາການຂຸດຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ເຫັນວ່າ ລ ະ ເ ບີ ດ ມີ ຄວາມປອດໄພ ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍໄປທໍາລາຍຢູ່ສະຖານທີ່ທໍາລາຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: MAG UXO Visitor Information Centres, Lao PDR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *