ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ໄຫວ້ອາໄລແດ່ແມ່ນາງທ່ານ ດຣ.ແກ້ວສາຍໃຈ

ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງລູກຫລານແລະເຫລົ່າປະຊາທັງຫລາຍ. ດ້ວຍຜົນບຸນເດຊານຸພາບ ພຼະພຸດ ພຼະທຳ ພຼະສົງ ດ້ວຍກຸສົນລະທຳ ກຸສົນລະບຸນ.

ຈົ່ງອຳນວຍອວຍຜົນແມ່ນາງທ່ານ ໄປສູ່ພົບພູມທີດີເທີ້ນ..

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *