ເຜົາທຸງຊາດຈີນແລ້ວຍ້ອນຈີນສົ່ງທະຫານມາປ້ອງການຄົນຈີນ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ເຫດການໃນມ້ຽ ນມ້າເກີດສົງຄາມກາງເມືອງມາແຕ່ດົນແລ້ວແລະຕອນນີ້ເກີດການຖືອ າວຸ ດຍິງແລ້ວແລະປະເທດຈີນສົ່ງກຳລັງຕົນເອງໄປເພື່ອ

ໄປປ້ອງກັນຄົນຈີນທີ່ໄປຢູ່ມ້ຽນມ້າແລ້ວມ້ຽນມ້າບໍ່ພໍໃຈທີ່ຈີນສົ່ງກຳລັງໄປແລ້ວໄດ້ເຜົາທຸງຊາດຈີນແລະທັບສິນຄ້າຂອງຈີນແລະທຸບຮ້ານຄ້າທີ່ເປັນຄົນຈີນແລະທີ່ສຳຄັນເຜົາທຸງຊາດຈີນຕໍ່ຫນ້າຫລາຍຄົນ

ຄລິບ ເຜົາທຸງຊາດຈີນຢູ່ທີ່ນາທີ 9:50 ນາທີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.