“ແມ່ທ້ອງທຸກຄົນຄວນລະວັງ!..” ແມ່ທອງແກ່ອາຍຸຄານ 9 ເດືອນ ເກີດອຸປະຕິເຮັດລົດຕຳກັນ.

ຈາກ Facebook ຊື່ Trang Le ໂພດລົງ ແມ່ກຳລັງທ້ອງແກ່ອາຍຸຄານ 9 ເດືອນ ເກີດອຸປະຕິເຮັດລົດຕຳກັນແຕ່ໂຊກດີລູກຄອດອອກມາປອດໄພທາງແມ່ ແລະ ລູກ.

ສະນັ້ນແມ່ທີ່ກຳລັງທ້ອງທຸກຄົນຄວນລະວັງບໍ່ຕ້ອງຂັບລົດຄົນດຽວຕາມລຳຝັງ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *