ອອກມາແລ້ວສໍາຫຼັບໜັງສືຖະແຫຼງການແຕ່ງຕັ້ງຈາກກອງປະກວດ Miss World Laos 2021

ໃນວັນທີ 8 ເມສາ2021 ກອງປະກວດມີສເວີຣລາວ 2021 ໄດ້ອອກໜັງສືຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ນາງງາມຜູ້ໃໝ່ຕາມລໍາດັບມີດັ່ງນີ້.

ນາງ ພອນວິໄລ ຫລວງລາດ W 11 ເປັນ ນາງງາມ ອັນດັບ 1 Miss World Laos ປະຈໍາປີ 2021 , ນາງ ອາລິຍາ ອິນທະວົງ W 05 ເປັນ ນາງງາມ ຮອງອັນດັບ 1 Miss World Laos ປະຈໍາປີ 2021

ນາງ ສຸດດາລາ ສີລາວົງ W 03 ເປັນ ນາງງາມ ຮອງອັນດັບ 2 Miss World Laos ປະຈໍາປີ 2021ເນື່ອງຈາກວ່າ ຫມາຍເລກ W 03 ໄດ້ຮັບຄະແນນສູງອັນດັບ 1 ຈາກ 17 ຫມາຍເລກທີ່ເຫລືອ ຂອງຄະແນນລວມ ໃນແຕ່ລະຮອບ ຈື່ງສົມຄວນໄດ້ຮັບຕໍາແຫນ່ງ ຮອງອັນດັບ 2.

ນາງ ສຸດດາລາ ສີລາວົງ W03 ເປັນນາງງາມຮອງອັນດັບ2 ມິສເວີລາວ ປະຈໍາປີ 2021 ໜັງສືຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການຈາກກອງປະກວດ ມິສເວີລາວ 2021

ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນນາມ ປະທານໂຄງການ ປະກວດ Miss World Laos 2021 ຂໍປະກາດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງນາງງາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.ນາງ ພອນວິໄລ ຫຼວງລາດ W11 ເປັນນາງງາມອັນດັບ1 ມິສເວີລາວ ປະຈໍາປີ 2021 , ນາງ ອາລິຍາ ອິນທະວົງ W05 ເປັນນາງງາມຮອງອັນດັບ1 ມິສເວີລາວ ປະຈໍາປີ 2021

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *