ຢາກໃຫ້ຊິວິດຈະເລີນຄວນອ່ານເລີຍ..! ວິທີລ້າງຕີນ ຂໍຂະມາພໍ່-ແມ່ ເພື່ອຄວາມສິລິມົງຄົນ ເຮັດແລ້ວຊີວິດດີຂຶ້ນທັນຕາ

ພິທີລ້າງຕີນຂໍຂະມາພໍ່-ແມ່ ຫົດນ້ຳຂໍພອນມື້ສົງການຂໍຂະມາ ພໍ່-ແມ່ ຫົດນ້ຳຂໍພອນໃນວັນປີໃໝ່ລາວ ປະເພນີຫົດນ້ຳດຳຫົວ ຫົດນ້ຳຂໍພອນໃນວັນສົງການຂໍຂະມາຂໍໂທດຜູ້ໃຫຍ່ແລະຂໍພອນຈາກຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຕົນເຄົາລົບນັບຖື.

ພິທີລ້າງຕີນພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ມີພະຄຸນໃນວັນສົງການຂໍຂະມາຕໍ່ພໍ່ແມ່ເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ໃນຊ່ວງເທດການສົງການນີ້ ການຂໍຂະມາພໍ່ແລະແມ່ຕາມທຳນຽມບູຮານ ເປັນການສະແດງກະຕັນຍຸຕາລາໂທດຕໍ່ຜູ້ມີພະຄຸນ ລ້າງອາຖັນເສີມມົງຄົນຊີວິດ ເພື່ອປົດປ່ອຍວາລະວິບາກກຳ ທີ່ບາງຄົນ ບາງທ່ານ ກຳລັງຜະເຊີນອະກຸສົນວິບາກ ອັນຈະສົ່ງຜົນປົດບ່ວງວາຣະສູ່ກຸສົນວິບາກ ໃນການສະສົມບຳເພັນຕົນຍິ່ງໆ ຂຶ້ນໄປ ຊຶ່ງປະເພນີຫົດນ້ຳດຳຫົວ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດຕໍ່ເນື່ອງກັນມາຍາວນານໃນປີໃໝ່ລາວ ພ້ອມທັງຮັບຄຳອວຍພອນເພື່ອສິຣິມົງຄຸນຂອງຊີວິດ ແລະ ປະເພນີນີ້ຍັງຊົງຄຸນຄ່າມາຈົນທຸກມື້ນີ້ ຄຸນຄ່າທີ່ຊາວລາວເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຕຽມ໑. ພານ, ທູບທຽນ, ແພ ຫຼື ພວງມາລັຍ ໑ ພວງ໒. ຊອງ ໃສ່ປັດຈັຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ເທົ່າໄດກໍໄດ້ ເປັນການຊື້ຊີວິດໃຫມ່ຈາກບຸບປະກາຣີ໓. ຊຸດໃໝ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ນິຍົມເປັນຊຸດນອນ / ອາຫານທີ່ທ່ານມັກ໔. ກະຊາມໃບໃໝ່ໃສ່ນ້ຳອຸ່ນ ນ້ຳຟູດອກມະລິ ຫຼືອາດຈະເປັນນ້ຳໃສ່ນ້ຳອົບຫອມໆ໕. ຜ້າເຊັດມື ເຊັດຕີນຜືນໃໝ່໖. ຜ້າຂາວດິບ.

໗. ຖາດໃສ່ຂອງ (ວາງທັບດ້ວຍຜ້າຂາວດິບ)(ຫາກບໍ່ມີຫຼືບໍ່ສາມາດຕຽມຕາມຄວາມພ້ອມທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ສາມາດກະທຳພຽງນ້ອມຈິດຕັ້ງ ນະໂມຯ ກໍ່ກ່າວຄຳສົມມາລາໂທດໄດ້ເລີຍ)ຂັ້ນຕອນພິທີຕັ້ງນະໂມ 3 ຈົບ.

ສັບເພປະມາເທນະ ທະວາຣັດຕະເຍ ກະຕັງ ສັບພັງ ອັບປະຣາທັງ ຂະມະຖະເມພັນເຕ ມັຍຫັງ ມາຕາປິຕຸນັງວະ ປາເທມິທາມິ ສາທະຣັງລູກຂໍຂະມາກາບໄຫວ້ບູຊາ ບິດາມານດາຜູ້ມີພະຄຸນ.

ຜູ້ເປັນພະອໍຣະຫັນຜູ້ເປັນພະພົມ ເປັນເທບທິດາເຈົ້າ ແລະ ສິ່ງສັກສິດຂອງລູກທັງຫຼາຍດ້ວຍກາຍກໍດີ ດ້ວຍວາຈາກໍດີ ດ້ວຍໃຈກໍດີ ອັນລູກທັງຫຼາຍໄດ້ກະທຳປະມາດພາດພັ້ງລ່ວງເກີນໄປແລ້ວ ດ້ວຍຄວາມໂງ່ເຂົາເບົາປັນຍາ ທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງກໍດີ ທີ່ເຈດນາກໍຕາມ ບໍ່ໄດ້ເຈດນາກໍຕາມ ການກະທຳໃດ ອັນລູກໄດ້ກະທຳແລ້ວ ດ້ວຍໂລພະຈະລິດ ໂທສະຈະລິດ ໂມຫະຈະລິດ ຕໍ່ບິດາມານດາ ຜູ້ມີພະຄຸນ.

ລູກໄດ້ນຳມາຊຶ່ງເຂົ້າຕອກດອກໄມ້ ທູບທຽນ ຂອງຫອມ ກັບນ້ຳອັນບໍລິສຸດນີ້ ຕະຫລອດເຖິງຊັບບັນນາການອັນຫາມາໄດ້ໂດຍຍາກ ລູກຂໍບູຊາພະຄຸນຂອງບິດາມານດາ ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກມາ ທັງລ້ຽງດູທະນຸດທະໜອມ ໃຫ້ສັບພະວິຊາຄວາມຮູ້ຈົນເຕີບໃຫຍ່ ຫາລ້ຽງຕົນໄດ້ໃນປະຈຸບັນນີ້ ລູກຈະບໍ່ລືມພະຄຸນ ຈະຕັ້ງຕົນເປັນຄົນດີ ໃຫ້ສົມກັບທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນລູກຂອງພໍ່ແມ່ ດ້ວຍອຳນາດແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ສັດຈະວາຈານີ້ ລູກກາບຂໍຂະມາກຳທັງປວງ ທີ່ລ່ວງກະທຳໄປແລ້ວ.

ນັບຈາກອະດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ຂໍພໍ່ແມ່ຜູ້ມີພະຄຸນຈົ່ງເມດຕາງົດໂທດລ່ວງເກີນອັນນັ້ນ ແລະ ອະໂຫສິກໍາໃຫ້ແກ່ພວກລູກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນບາບເປັນກໍາຕໍ່ກັນ ການກະທໍາທັງຫມົດທີ່ລູກໄດ້ກະທໍາຕໍ່ບິດາມານດາໃນການຕໍ່ໄປ ບຸນທັງຫຼາຍທີ່ລູກໄດ້ກະທຳແລ້ວ ຂໍພໍ່ແມ່ຈົ່ງເປັນຜູ້ມີສ່ວນໃນບຸນຂອງລູກດ້ວຍ ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຈົ່ງເປັນຜູ້ມີອາຍຸຍືນ.

ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ແຂງແຮງ ປາສະຈາກທຸກໂສກ ແລະ ໂລກໄພທັງປວງຢູ່ເປັນຮົ່ມໂພຮົ່ມໄຊຂອງລູກທັງຫຼາຍ ເປັນເນື້ອນາບຸນຂອງລູກທັງຫຼາຍຕະຫຼອດໄປເທີ້ນ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ.

(ກາບພ້ອມກ່າວ) ກາເຍນະ ວາຈາຍະວະເຈ ຕະສາວາ ມາຕາປິຕຸຄຸນັງ ກຸກັມມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາຍັງມາຕາປິຕຸ ກຸກັມມະ ອັດຈະຍັນຕັງ ກາຣັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ມາຕາປິຕະເຣດ້ວຍກາຍກໍດີ ດ້ວຍວາຈາກໍດີ ດ້ວຍໃຈກໍດີ ທີ່ລູກໄດ້ກະທຳລ່ວງເກີນແລ້ວຕໍ່ ບີດາມານດາຜູ້ມີພະຄຸນ.

ຂໍບິດາມານດາຜູ້ມີພະຄຸນ ຈົ່ງງົດໂທດລ່ວງເກີນອັນນັ້ນແກ່ລູກທັງຫຼາຍດ້ວຍເທີ້ນ..(ພໍ່ແມ່ ກ່າວ ສາທຸ..)ລູກກາບ 3 ເທື່ອແລ້ວເຄນພານດອກໄມ້ຫົດດນ້ຳທີ່ມື/ຕີນ*ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກໂອກາດ ເພື່ອຄວາມເປັນສິຣິມົງຄຸນ.#ຊື່ນນ້ອຍອຸນເມືອງ

ທີ່ມາ: Seun Noyounmeuang

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *