ໝາກຖົ່ວຝັກຍາວ ຮັກສາພະຍາດໜອງໃນ ບຳລຸງມ້າມ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດເປັນໄມ້ລົ້ມລຸກ ລັກສະນະເປັນເຄືອເລືອໄປຕາມຫຼັກໄມ້ ຫຼື ຫຼັງຄາທີ່ເຮັດໄວ້ເພື່ອເລືອ. ລຳຕົ້ນມີຂົນເລັກຫນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ. ໃບປະສົມ, ໃບໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍໃບຍ່ອຍ 3 ໃບ, ແຜ່ນໃບຮູບໄຂ່, ປາຍໃບແຫຼມ, ກົກໃບກວ້າງມົນ, ຫູໃບມີເສັ້ນນ້ອຍໆ 2 ເສັ້ນ, ສ່ວນກົກຂອງກ້ານໃບ ແລະ ຕິດກັບລຳຕົ້ນ, ໃບມີສີຂຽວເຂັ້ມ.

ດອກ ອອກດອກເປັນຊໍ່ ລັກສະນະຮູບດອກຖົ່ວ, ຊໍ່ໜຶ່ງຈະມີດອກຍ່ອຍ 2-3 ດອກ, ກີບດອກມີລັກສະນະຄ້າຍແມງກະເບື້ອ, ສີມ່ວງອ່ອນ ຫຼື ສີຂາວອົມເຫຼືອງ. ໝາກ ອອກເປັນຝັກຍາວ 20-30 ຊມ, ມີສີຂຽວ, ໝາກອ່ອນອວບໜາ, ຜີວຂ້ອນຂ້າງລຽບ, ໝາກແກ່ພອງ ແລະ ໜຽວ, ມີຄື້ນນູນຂອງແກ່ນ. ພາຍໃນໝາກມີແກ່ນ. ແກ່ນ ລັກສະນະຄ້າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ກົມເລັກຫນ້ອຍ, ສີຂຽວອ່ອນ.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້ສ່ວນທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ ຮາກ, ແກ່ນ ແລະ ເປືອກໝາກ. ຮາກ ມີລົດຝາດມັນ ຮັກສາພະຍາດໜອງໃນ, ບໍາລຸງມ້າມ, ຮັກສາທ້ອງບິດ. ເປືອກໝາກ ມີລົດຝາດຫວານ ລະງັບອາການບວມ, ເຈັບແອວ ແລະ ແຜທີ່ເຕົ້ານົມ. ໃບສົດ ມີລົດຝາດ ຮັກສາພະຍາດໜອງໃນ.

ແກ່ນ ລົດຫວານມັນ ບຳລຸງມ້າມ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ແກ້ກະຫາຍນໍ້າ, ປັດສະວະກະປິດກະປ່ອຍ ແລະ ຕົກຂາວ. ໝາກສົດ ລົດຫວານຕໍາພອກເປັນຢາລະງັບອາການປວດ. ໃຊ້ຮັກສາອາການທ້ອງອືດແໜ້ນ ໃຫ້ຍໍ່າເຄືອໝາກສົດຮັບປະທານ ຫຼື ຕໍາແລ້ວຄັ້ນເອົາແຕ່ນໍ້າດື່ມ.

ສຳລັບເດັກເບື່ອອາຫານເນື່ອງຈາກກະເພາະອາຫານທຳງານບໍ່ດີ ໃຫ້ໃຊ້ຮາກສົດປະສົມກັບຮາກເຄືອຕົດໝາ ນຳມາຕຸ໋ນກັບຊີ້ນງົວໃຫ້ຮັບປະທານ. ບຳລຸງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ໂດຍໃຊ້ແກ່ນຫຼືໝາກສົດ ຕົ້ມນໍ້າປະສົມເກືອເລັກຫນ້ອຍຮັບປະທານທຸກວັນ.

ຮັກສາອາການຕົກຂາວຂອງແມ່ຍິງ ໃຊ້ແກ່ນຖົ່ວຝັກຍາວ ແລະ ຜັກບົ້ງມາຕຸ໋ນກັບຊີ້ນຮັບປະທານ. ຮັກສາພະຍາດໜອງໃນ ແລະ ປັດສະວະເປັນໜອງ ໂດຍໃຊ້ໃບສົດ ຫຼື ຮາກສົດປະມານ 60-100 ກຼາມ ນຳມາຕົ້ມໃນນໍ້າຮ້ອນ 15 ນາທີ ຕອງເອົານໍ້າມາດື່ມມື້ລະ 3 ເທື່ອ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.