ຂ່າວດ່ວນ

ເຈົ້ານາຍຟັງໄວ້!! ຜົນວິໄຈ “ຄົນມັກລາພັກວຽກ” ຄືຄົນເຮັດວຽກທີ່ດີ

ຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ພົບວ່າ ທີ່ທີ່ມັກລາພັກວຽກແມ່ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຄຸນນະພາບສູງ ກວ່າຄົນທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະ ຫຼັງຈາກມື້ທີ່ລາພັກ ພວກເຂົາຈະກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກເປັນພິເສດ

ນອກຈາກນັ້ນຍັງພົບວ່າຄົນທີ່ທຸ່ມເທກັບວຽກ ບໍ່ມັກລາພັກ ເຮັດວຽກບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາຄຸນນະພາບໃນການເຮັດວຽກຈະຕໍ່າລົງເລື້ອຍໆ ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນມື້ພັກຜ່ອນ ຫຼື ຖືກສັ່ງໃຫ້ເຮັດວຽກໃນມື້ພັກ ຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງວຽກ.

ທີ່ມາ: https://bit.ly/3s0V5ju

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button