ງານບຸນປະເພນີ ວັດພູຈຳປາສັກ ຈະຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-28 ມັງກອນ 2021

ງານບຸນປະເພນີ ວັດພູຈຳປາສັກ ມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ່ສອງ ຂອງ ສປປລາວ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-28 ມັງກອນ 2021

ໂດຍໃນປີນີ້ ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດງານ ຈະສັ້ນລົງ ເນື່ອງຈາກອິດທິພົນ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ແຕ່ຈະຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ທີ່ຖ່າຍທອດ ສືບຕໍ່ມາ ແຕ່ບູຮານນະການ ເຊັ່ນ ພິທີໃສ່ບາດ, ໄຫວ້ທາດ ແລະ ແຫ່ວຽນທຽນ ເປັນຕົ້ນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *