ລົດຕິດຄາທີ່ທາງພູເກົ້າຫຼັກ ທີີມີການສ້ອມແປງ! ແຈ້ງເຕືອນແລ້ວ ຍັງພາກັນໄປ

ລາຍງານຈາກ ສະຫາຍ ພູວອນ ຕານໄມທອງ ເວລາ 16:40 ວັນທີ 10 ເມສາ 2021 ນີ້ວ່າ,

ປະຕຸບຫນມີລົດຈໍານວນຫຼາຍ ໄດ້ເດີນທາງໃຊ້ເສັ້ນທາງ ພູເກົ້າຫຼັກ, ຕ້ອງຕິດຄາ ເພາະທາງກໍາລັງສ້ອມແປງ.

ຈຶ່ງຢາກແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຈົ່ງຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ທາງເສັ້ນນີ້ກ່ອນ.ຖ້າເສັ້ນທາງໃຊ້ໄດ້ຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມ.

ປ້າຍເຕືອນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.