ສຸຍອດຄວາມຮູ້…!!! ເຕັກນິກວິທີ “ການລ້ຽງກຸ້ງໃນບໍ່ປູນ” ລ້ຽງງ່າຍ,ໃຫຍ່ໄວ,ໄດ້ຂາຍດີມີກຳໄລງາມ(ລອດທຸກໂຕ).

ກຸ້ງແມ່ນ້ຳບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢູ່ແມ່ນຳ້ສະເໝີໄປ ເຮົາສາມາດລ້ຽງໃນບໍ່ປູນໄດ້ ເປັນອີກໜື່ງອາຊີບທີ່ໜ້າສົນໃຈແລະລອງເຮັດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະການລ້ຽງໃນບໍ່ປູນນັ້ນໃຊ້ພື້ນທີ່ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ລ້ຽງໄດ້

ແຖມຍັງລ້ຽງງ່າຍ ກຸ້ງແມ່ນຳ້ເປັນກຸ້ງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສູງ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂ່ອນຂ້າງສູງຂື້ນເລື້ອຍໆຈາກເມື່ອກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນຖ້າໂຕໃຫຍ່ສາມາດຂາຍໄດ້ລາຄາທີ່ສູງເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້

+ ເລີ່ມຈາກການກຽມບໍ່ ໂດຍນຳແທ່ງປູນຊີເມັນມາ ຕໍ່ທໍ່ລະບາຍນຳ້ ແລະເທປິດພື້ນບໍ່ດ້ວຍປູນ( ຕັ້ງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ຮົ້ມໃຫ້ມີຫຼັງຄາກັນແດດກັນຝົນກໍ່ຍິ່ງເປັນການດີ)

– ໃສ່ນຳ້ໃຫ້ເຕັມບໍ່ ໃສ່ຕົ້ນກ້ວຍລົງໄປແຊ້ປະໄວ້ 7-14 ວັນ (ຕົ້ນກ້ວຍຈະຊ່ວຍລ້າງບໍ່ປູນທີ່ເຮັດໃໝ່ຊຶ່ງອາດມີສານເຄມີຕົກຄ້າງຢູ່ )ຫຼັງແຊ້ໄວ້ໄດ້ຕາມທີ່ກຳນົດແລ້ວໃຫ້ຖ່າຍນ້ຳແລະລ້າງດ້ວຍນ້ຳອີກເທື່ອໜື່ງ

– ການເລືອກຊື້ແນວພັນ ໃຫ້ໃຊ້ລູກກຸ້ງຂະໜາດປະມານ 4-5 ຊມ ພັນກຸ້ງທີ່ດີຄວນມີການລອຍນຳ້ເກັ່ງ,ແຂງແຮງ ສາມາເຫດທີ່ໃຊ້ໂຕຂະໜາດປະມານນີ້ກໍ່ເພາະວ່າ ມີອັດຕາລອດສູງກວ່າໂຕທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ.

– ຂັ້ນຕອນການກຽມນ້ຳໃນບໍ່ສຳລັບການລ້ຽງກຸ້ງ ໃຫ້ເຕີມນຳ້ລົງໄປໃນບໍ່ຄວາມເລິກປະມານ 50 ຊມ ໂຮຍເກືອລົງໄປໃນບໍ່ເລັກນ້ອຍເພື່ອເປັນການຂ້າເຊື້ອ ເປີດເຄື່ອງອົກຊີ ເພື່ອເພີ່ມອາກາດໃນນຳ້.

– ນຳທໍ່ PVC ມາໃສ່ໄວ້ໃນບໍ່ໃຫ້ກຸ້ງໄວ້ເປັນບ່ອນທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ໄວ້ສຳລັບໃຫ້ກຸ້ງລີ້ ແລະໃສ່ຫີນໄວ້ເປັນຖານ ຫາຕະແກງຢາງພາລາສຕິກມາວາງໄວ້ດ້ານເທິງ ໄວ້ເປັນບ່ອນທີ່ກຸ້ງຂື້ນມາລອກຄາບ.

– ເມື່ອກຽມທັງໝົດສຳເລັດແລ້ວກໍ່ພ້ອມປ່ອຍກຸ້ງລົງບໍ່ ການປ່ອຍກຸ້ງລົງບໍ່ທີ່ນິຍົມເຮັດແມ່ນສະພາບອາກາດບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປເຊັ່ນ : ຊ່ວງເຊົ້າ ຫຼື ຊ່ວງແລງຈະເປັນການດີ.

– ໂດຍນຳພັນກຸ້ງມາແຊ້ນຳ້ທັງຖົງປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີໃຫ້ອຸນຫະພູມນຳ້ໃນຖົງກັບນຳ້ໃນບໍ່ໃກ້ຄຽງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກຸ້ງຊ໋ອກ ຈາກນັ້ນຕັກນຳ້ໃນບໍ່ມາປະສົມເທື່ອລະນ້ອຍແລ້ວຈຶ່ງບໍ່ກຸ້ງລົງບໍ່

– ໃນວັນແລກທີ່ປ່ອຍຢ່າຟ້າວໃຫ້ອາຫານກຸ້ງ ຄວນໃຫ້ມື້ທີ່ທັດມາຫຼັງຈາກລ້ຽງໄດ້ໄດ້ປະມານ 4-6 ເດືອນ ກໍ່ຈະມີຂະໜາດໂຕທີ່ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະສາມາດຈັບຂາຍໄດ້ແລ້ວແຕ່ຂະໜາດແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

+ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ– ອາຫານທີ່ໃຫ້ກຸ້ງ ໃຫ້ຄຸກອາຫານເສີມວິຕາມິນໃຫ້ເຂົ້າໄປດ້ວຍ ກຸ້ງຈະໃຫຍ່ໄວ– ຖ້າສາມາດເຮັດລະບົບນຳ້ໝູນວຽນໄດ້ຈະເປັນການດີ ຖ້າບໍ່ເຮັດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳຕະຫຼອດ(ຖ້ານຳ້ເລີ່ມຂຸ່ນໃຫ້ປ່ຽນທັນທີ)

– ຄວນຕື່ມຜົງແຮ່ທາດອາຫານໄປໃນນຳ້ທຸກຄັ້ງທີ່ປ່ຽນຖ່າຍນຳ້(ຜົງແຮ່ທາດອາຫານລາຕຸເພື່ອໃຫ້ກຸ້ງລອກຄາບໄດ້ໄວຂື້ນເຮັດໃຫ້ກຸ້ງເພີ່ມຂະໜາດຕົວໄດ້ໄວຂື້ນ)

– ທີ່ສຳຄັນບໍ່ຄວນຊ່ອງເບິ່ງເປັນປະຈຳ ເພາະເປັນການລົບກວນກຸ້ງ ກຸ້ງແມ່ນຳ້ຂ້ອນຂ້າງມັກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມສະຫງົບ ຖ້າມັກຊ່ອງເບິ່ງຕະຫຼອດກຸ້ງກໍ່ຈະຕົກໃຈບໍ່ກ້າອອກມາກິນອາຫານ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *