ຮັກແມ່ຕ້ອງແຊເລີຍ!.. ລູກໃຈຊົ່ວໃຫ້ແມ່ຢ່າໄປຂູດມັນ. ຖ້າບໍ່ໄປຫາກະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າກີນ.

ຜູ້ເປັນແມ່ບໍ່ມີທາງເລືອກ ໃນສັງຄົມຍຸກນີ້❗️ລູກໄຟ້ຈີດໃຈກະແສນຊົ່ວໃຫ້ແມ່ຢ່າໄປຂູດມັນ.ຖ້າບໍ່ໄປຫາກີນກະບໍ່ມີເຂົ້າກີນ.

ສວ່ນລູກໄຟ້ແມ່ນອນຢູ່ເຮືອນຕາມແມ່ເຖົ້າບອກເວົ້າ.ອາຍຸກໍສູງແກ່ພໍທີຈະບໍ່ສາມາດມີແຮງໄປຫາກີນເອງໄດ້ ຈົນເປັນລົມໃນການເດີນທາງໄປສອກຫາກີນ ໃນສັງຄົມ ຍຸກນີ້ ແສນຂາດນໍ້າໃຈຕໍ່ກັນເນາະ.

ຊົມຄລີບ​ແລ້ວນ້ຳຕາໄຫລຊືມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.