ຂ່າວດ່ວນ

ແຈ້ງການ ປິດການ ເຂົ້າ -ອອກ ປິດດ່ານ ໄທ-ລາວ

ປິດການ ເຂົ້າ -ອອກ ດ່ານນ້ຳເຫຶອງ(ໄທ-ລາວ) ແລະປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວແລະບໍ່ແຕນ ຊົ່ວຄາວແຕ່ວັນທີ່11-18ເມສາ2021ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.

ເຊີ່ງການແຈ້ງການປິດດ່ານຊົ່ວຄາວໃນຄັ້ງມີອມ່ນມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button