ດ່ວນ..! ໄຊຍະບູູູລີ ແຈ້ງການໂຈະການເດີນທາງລະຫວ່າງເມືອງຊົ່ວຄາວ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ແຂວງ​ ໄຊຍະບູູູລີ ແຈ້ງການໂຈະການເດີນທາງລະຫວ່າງເມືອງຊົ່ວຄາວ.

1. ເມືອງບໍ່ແຕນ-ເມືອງແກ່ນທ້າວ

2. ເມືອງແກ່ນທ້າວ-ເມືອງປາກລາຍ

3. ໂວະເຂົ້າອອກດ່ານນ້ໍາເຫືອງຊົ່ວຄາວ 11-18 ເມສາ

4. ສະຫຼອງປີໃຫມ່ລາວສະເພາະພາຍໃນເມືອງ.

5. ລົດຂົນສົ່ງໃຫ້ຜ່ານດ່ານພູດູ່

6.ທຸກໆເມືອງຕ້ອງຕັ້ງດ່ານກວດໂຄວິດ-19

ຍ້ອນເປັນເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບໄທ ແລະ ມີຜູ້ລັກລອບຂໍ້ມດ່ານຊາຍຜິດກົດຫມາຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.