ຊາວພຸດບໍ່ຕະລົກນຳ ຊາວພຸດທັງຫຼາຍໃຫ້ຄວາມຄິດມາເບີ່ງ.

#ຊາວພຸດບໍ່ຕະລົກນຳ.

#ທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ.?
ກັບການກະທຳຂອງໄວ້ລຸ້ນຍຸກໃໝ່ທີ່ເອີ້ນຕົນວ່າ:
“ຄົນທັນສະໄໝ”

ທີ່ນຳເອົາຮູບປັ້ນຂອງສາດສະດາຊາວພຸດມາຢອກລໍ້ ຕະລົກຂົບຂັນ.

ໃຫ້ຄວາມຄິດມາເບີ່ງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *