ຂ່າວດ່ວນ

ຕ້ອງການພະນັກງານ​ ຄົວ, ຊ່ວຍຄົວ, ​ເສີບ, ອະນາໄມ

ຮັບສະຫມັກງານດ່ວນ! ທາງຮ້ານຕ້ອງພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ.

1. ພໍ່ຄົວເຢັນ 1 ຕໍາແຫນ່ງ

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3.300.000ກີບ. [ຖ້າມີປະສົບການ 3-4ປີ ຂື້ນໄປຈະພິຈາລະນາເງິນເດືອນເປັນພິເສດ]

2. ຜູ້ຊວ່ຍຄົວເຢັນ 1 ຕໍາແຫນ່ງ

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.700.000ກີບ. [ຖ້າມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເງິນເດືອນເປັນພິເສດ]

3. ພໍ່ຄົວຮ້ອນ 1 ຕໍາແຫນ່ງ.

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2.300.000ກີບ. [ຖ້າມີປະສົບການ3-4ປີ ຂື້ນໄປຈະພິຈາລະນາເງິນເດືອນເປັນພິເສດ]

4. ຜູ້ຊ່ວຍຄົວຮ້ອນ 1ຕໍາແຫນ່ງ.

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.700.000ກີບ. [ຖ້າມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເງິນເດືອນເປັນພິເສດ]

5. ພະນັກງານເສີບ 4 ຕໍາແຫນ່ງ.

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.500.000ກີບ. [ມີອັດທະຍາໃສດີຍິ້ມແຍມຮູ້ຈັກແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະຫນ້າຖ້າມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນໄດ້ພາສາອັງກິດຈະພິຈາລະນາເງິນເດືອນເປັນພິເສດ]

6. ພະນັກງານອານາໄມ 1 ຕໍາແຫນ່ງ.

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.400.000ກີບ.

7. Cashier 1 ຕໍາແຫນ່ງ.

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.600.000ກີບ. [ຖ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ໃຊ້ excel ເຮັດບັນຊີເປັນຈະພິຈາລະນາເງິນເດືອນເປັນພິເສດ]

#ສະຫວັດດີການ

– ລ້ຽງອາຫານ 2 ຄາບ/ມື້ – ມີ OT

– ມີເງິນໂບນັດປະຈໍາປີ

– ເຮັດວຽກ 6ມື້/ອາທິດ 8ໂມງເຊົ້າ-10ໂມງແລງ

# ພະນັກງານທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກຈະຕ້ອງມີຄວາມດຸຫມັ່ນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າວຽກຂອງໂຕເອງ. ປະຕິບັດໂມງເວລາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາໂຕເອງໄປພ້ອມກັນ.

# 🎉ດ່ວນຮ້ານອາຫານຢິປຸ່ນ Sushiro ຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງສົນໃຈສະໝັກວຽກຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີໂທ: 020 56222256.

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງກາງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button