ແຊຣໄວ້.! ແກ້ບັນຫາລູກນ້ອຍມັກຕື່ນຕອນເດີກ

ການທີ່ພໍ່ແມ່ຈະເຝິກໃຫ້ຄົນນ້ອຍໃຫ້ຫຼັບສະນິດ ຄວນເລີ່ມເຝິກຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3-4 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ເພາະໃນຊ່ວງແລກເກີດ-2ເດືອນທຳອິດ ລູກຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເວລາ ຖ້າແມ່ໆທ່ານໃດຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: ລູກບໍ່ຍອມນອນ, ບໍ່ຍອມກິນນົມ ຮ້ອງໄຫ້ງໍແງຫຼາຍຈົນຜິດປົກກະຕິ ແມ່ຄວນໄປປຶກສາແພດໝໍທັນທີ ເພາະອາດຈະເປັນອາການຂອງໂລກ ໂຄລິກໄດ້.

ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາລູກມັກຕື່ນຕອນກາງເດີກໄດ້ດັ່ງນີ້:

1 ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຕອນເວັນ ແລະ ຕອນຄືນ: ພໍ່ແມ່ສາມາດເຮັດບັນຍາກາດໃນຫ້ອງໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ ຊ່ວງຕອນເວັນໃຫ້ເປິດຜ້າກັ້ງໃຫ້ແດດສ່ອງເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ເປີດໄຟໃຫ້ສະຫວ່າງ ສ່ວນຕອນຄືນ ກໍເຮັດບັນຍາກາດໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນ ລົດໄຟໃຫ້ສະລົວລົງ ບັນຍາກາດງຽບສະຫງົບ ເມື່ອເຮັດເປັນປະຈຳລູກຈະເລີ່ມແຍກເວລາໄດ້.

2 ສ້າງບັນຍາກາດໃນຫ້ອງນອນ: ຊ່ວງກາງຄືນຄວນປັບອຸນຫະພູມບໍ່ໃຫ້ຮ້ອນ ແລະ ໜາວເກີນໄປ 25-26ອົງສາ ເປີດໄຟສະລົວ ມີດົນຕີກ່ອມເບົາໆ ເປັນເພງຊ້າຟັງແລ້ວເພີນເຮັດໃຫ້ເຫງົານອນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຄົນໃນບ້ານຕ້ອງມິດບໍ່ເຮັດສຽງດັງເວລາລູກນອນ.

3 ບໍ່ຫຼິ້ນກັບລູກກ່ອນເຂົ້ານອນ: ການຫຼິ້ນກັບລູກກ່ອນເຂົ້ານອນຈະເຮັດໃຫ້ລູກຕື່ນເຕັ້ນ ບໍ່ເຫງົານອນ ຢາກຫຼິ້ນຕໍ່ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ລູກລະເມີໄຫ້ ຫຼື ຕື່ນຕອນເດີກໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນໂອ້ລົມລູກຫຼືຫຼິ້ນກັບລູກກ່ອນເຂົ້ານອນ ແຕ່ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງລົມກັບລູກກ່ອນນອນຄວນໃຊ້ນ້ຳສຽງທີ່ເບົາ ແລະອ່ອນໂຍນ.

4 ນອນເປັນເວລາ ແລະໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ: ການທີ່ນອນຕື່ນສວຍ ຫຼື ນອນກາງເວັນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ຢາກນອນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລູກນອນເດີກ ຄວນໃຫ້ລູກຕື່ນເວລາ 6-7ໂມງ ແລະສິ່ງສຳຄັນເວລາປຸກລູກ ຄວນໃຊ້ສຽງນຸ່ມນວນ ຄ່ອຍປຸກ ຫາກປຸກກະທັນຫັນ ອາດເຮັດໃຫ້ລູກຄຽດ ແລະ ງຸດງິດໄດ້ ແລະ ເວລາລູກນອນຕອນເວັນໃຫ້ລູກນອນມື້ລະ 1ຄັ້ງ ກໍພຽງພໍ.

5 ເຝິກໃຫ້ລູກຕົງຕໍ່ເວລາ: ພໍ່ແມ່ຄວນເຝິກວິໄນ ນອນ ແລະ ຕື່ນ ເວລາໃດເວລານັ້ນ ແລະ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຕ້ອງເຮັດແບບນັ້ນເຊັ່ນກັນ ຖ້າພໍ່ແມ່ເຮັດເປັນປະຈຳ ລູກຈະຄ່ອຍປັບຕົວ ແລະຮຽນຮູ້ໄດ້.

6 ຫ້າມຂູ່ໃຫ້ລູກຍ້ານ: ຖ້າລູກໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະຮູ້ເລື່ອງແລ້ວ ຫ້າມຂູ່ໃຫ້ລູກຍ້ານ ເພາະນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ລູກຕົກໃຈ ລະຫວ່າງຫຼັບແລ້ວການນອນຂອງລູກຈະບໍ່ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ ເພາະຮູ້ສຶກບໍ່ຜ່ອນຄາຍເວລາທີ່ຫຼັບ ຫຼືເຮັດໃຫ້ຫຼັບບໍ່ສະນິດ.

7 ຖ້າລູກຫຼັບແລ້ວຕື່ນຂຶ້ນມາໄຫ້ຕອນເດີກ: ໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຂົ້າມາເບິ່ງເປັນໄລຍະ ແຕໍ່ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ເປີດໄຟໃນຫ້ອງ ຫຼືອູ້ມລູກອອກຈາກຕຽງ ຄວນໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 2ນາທີ ເພື່ອເບິ່ງວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ລູກຫຼັບຕໍ່ ຖ້າລູກມີອາການແບບນີ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຮັດແບບນີ້ຊ້ຳໆ ແລະ ເບິ່ງໄປກ່ອນປະມານ 3-5ມື້ ວ່າການນອນຂອງລູກປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນຫຼືບໍ່.

8 ກ່ອນນອນຢ່າໃຫ້ລູກກິນນົມຫຼາຍເກີນໄປ: ການທີ່ລູກກິນນົມຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ລູກອຶດທ້ອງ ນອນຫຼັບບໍ່ສະບາຍຕົວ ສຳລັບເດັກ 6ເດືອນຂຶ້ນໄປ ແນະນຳໃຫ້ກິນບໍ່ເກີນ 8 ອອນຕໍ່ຄືນ  ແລະສັງເກດຜ້າອ້ອມຂອງລູກວ່າປຽກເກີນໄປຫຼືບໍ່ ເພາະຖ້າປຽກເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ລູກຕື່ນນອນໄດ້ງ່າຍ.

9 ສອນລູກສູດມົນເມື່ອລູກໃຫຍ່ຂຶ້ນ: ເມື່ອລູກໃຫຍ່ຂຶ້ນພໍທີ່ຈະຮູ້ເລື່ອງແລ້ວ ອາດຈະສອນໃຫ້ລູກສູດມົນກ່ອນນອນ ເພື່ອຊ່ວຍຈິດໃຈໃຫ້ສະຫງົບຜ່ອນຄາຍ ວິທີນີ້ເປັນການເຝິກໃຫ້ລູກມິສະມາທິເພິ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍນອນຫຼັບງ່າຍ.

10 ເລືອກເສື້ອຜ້າທີ່ເໝາະສົມ: ບໍ່ຮັດຫຼືແໜ້ນເກີນໄປ ລະວັງໃນການເລືອກຊຸດທີ່ເຮັດຈາກຜ້າໃຍສັງເຄາະ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໂຕ ເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງ ແລະສົ່ງຜົນຕໍ່ການນອນ ຄວນເລືອນເສື້ອຜ້າທີ່ເຮັດຈາກເສັ້ນໃຍທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ຜ້າຝ້າຍ ຈະສາມາດຊ່ວຍລົດການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ຜິວຂອງລູກ.

11 ເລົ່ານິທານ ຫຼື ຮ້ອງເພງກ່ອມນອນ: ເລືອກໃຊ້ເພງທີ່ມີຈັງຫວະຊ້າໆ ຟັງແລ້ວສະບາຍຫູ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຫຼັບງ່າຍ ລວມທັງການໃຊ້ສຽງ White Noise ເຊັ່ນ: ສຽງໄດເປົ່າຜົມ, ສຽງພັດລົມ, ສຽງຝົນຕົກ ຫຼື ສຽງການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ເພາະເປັນສຽງທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ຈະຊ່ວຍລົດສຽງລົບກວນຈາກພາຍນອກໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງບັນຍາກາດການນອນທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກ.

12 ຫຼີກລ້ຽງການເບິ່ງ ຫຼື ຈ້ອງຕາກັບລູກ: ເມື່ອເອົາລູກເຂົ້ານອນ ບໍ່ຄວນຈ້ອງຕາກັບລູກ ເພາະການຈ້ອງຕາ ເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກນ້ອຍຕື່ນເຕັ້ນ ແທນການເຫງົານອນ.

ລູກມັກຕື່ນຕອນກາງເດີກເພາະເປັນໂລກໂຄລິກ ຫຼື ບໍ່?

ອາການໂລກໂຄລິກ ເປັນອາການນທີ່ລູກຮ້ອງໄຫ້ໜັກໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະ ບໍ່ສາມາດກ່ອມໃຫ້ຢຸດໄດ້ ມັກຮ້ອງໄຫ້ໃນເວລາເດີມເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງຫົວຄ່ຳ ແລະ ຮ້ອງສຽງດັງແຫຼມ ນານກວ່າປົກກະຕິ ໂດຍລວມຈະມື້ລະ 3ຊົ່ວໂມງ ອາທິດລະ 3ມື້ ຫຼືບາງຄົນອາດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຖ້າລູກມີອາການເຫຼົ່ານີ້ແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ພາລູກໄປຫາໝໍເພື່ອປຶກສາທັນທີ. ແຕ່ຖ້າລູກຕື່ນຕອງກາງເດີກຮ້ອງໄຫ້ ແຕ່ຮ້ອງບໍ່ດົນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເວລາໜ້ອຍດຽວໃນການກ່ອມ ໂອກາດທີ່ລູກຈະເປັນໂລກໂຄລິກນັ້ນໜ້ອຍຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ເມື່ອລູກໃຫຍ່ຂຶ້ນອາການກໍຈະຫາຍເອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *