ພົບຜູ້ຕິ ດເ ຊື້ ອໂ ຄວິິ ດ ລາຍໃໝ່ 1 ຄົນ

🔥 ຂ່າວດ່ວນ ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິ ດເຊື້ ອໂ ຄວິ ດ ລາຍໃໝ່ 1 ຄົນ ໃນວັນທີ 12.04.2021 ເປັນຄົນ ອົດສະຕຣາລີ ເພດຊາຍ ອາຍຸ 48 ປີ ເດີນທາງ ມາ ສປປ ລາວ (ເປັນກໍລະນີ ນໍາເຂົ້າ)

ຜູ້ກ່ຽວ ແຂງແຮງດີ ບໍ່ມີອາການຫຍັງສະແດງອອກ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາ ກັນພະຍາດໂ ຄວິ ດ ເທື່ອ. ກ່ອນມາເຖິງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກວດເຊື້ ອ ຊອກຫາໂ ຄວິ ດ ໃນວັນທີ 08 ເມສາ 2021 ຢູ່ປະເທດ ອີລັກ, ຜົນກວດ ແມ່ນບໍ່ພົບເຊື້ອ.

ວັນທີ 09 ເມສາ ເດີນທາງຜ່ານປະເທດ ມາເລເຊຍ ຮອດ ສປປ ລາວ ວັນທີ 11 ເມສາ 2021, ກວດຕົວຢ່າງ ຜົນປະກົດວ່າ ພົບເຊື້ ອ ໂ ຄວິ ດ.

ປະຈຸບັນ ຜູ້ກ່ຽວ ແມ່ນຮັກສາໂຕ ຢູ່ ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *