ຂ່າວດີ !!! ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ນ້ຳເບີ 46 ແລະ 49 ອອກໂຮງໝໍມື້ນີ້

👏 👏 ຂ່າວດີ !!! ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ນ້ຳເບີ 46 ແລະ 49 ຂອງ ສປປ ລາວ ຜົນກວດແມ່ນບໍ່ພົບເຊື້ອຕິດຕໍ່ກັນ 2 ຄັ້ງ, ທັງສອງຄົນແມ່ນ ແຂງແຮງດີ,

ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ 12.04.2021 ຜູ້ກ່ຽວທັງສອງ ຈະໄດ້ອອກໂຮງໝໍ ໄປສືບຕໍ່ຕິດຕາມອາການຕົນເອງ
ຢູ່ເຮືອນຈົບຄົບກຳນົດ 14 ວັນ.

ປະຈຸບັນ, ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຍັງນອນຕິດຕາມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ຍັງມີຈຳນວນທຫງໝົດ 03 ຄົນ (ໃໝ່ 1 ຄົນ) ຢູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, ທຸກຄົນ ແມ່ນມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈສົມບຸນ ແລະ ແຂງແຮງດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *