ຂ່າວດ່ວນ

ຂໍອານຸຍາດທຸກຄົນ ໃຜພົບເຫັນແມ່ຕູ້ຜູ້ນີ້ຊ່ວຍຕິດຕໍ່ຫາແດ່ ເພິ່ນໄດ້ອອກບ້ານແຕ່ວັນທີ22/03/2021 ເວລາ6 ໂມງເຊົ້າ

ຂໍອານຸຍາດທຸກຄົນ ໃຜພົບເຫັນແມ່ຕູ້ຜູ້ນີ້ຊ່ວຍຕິດຕໍ່ຫາແດ່ ເພິ່ນໄດ້ອອກບ້ານແຕ່ວັນທີ22/03/2021 ເວລາ6 ໂມງເຊົ້າ

ແຕ່ມາຮອດນີ້ຍັງບໍ່ຫັນກັບບ້ານເລີຍ ໂທລະສັບກາຕິດຕໍ່ຫາບໍ່ໄດ້ ຖາມພີ່ນ້ອງກາວ່າບໍ່ເຫັນໄປຫາ.

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button